Poluniaa

48 tekstów – auto­rem jest Po­luniaa.

wyszeptam

Ub­ra­na w od­wagę przed tobą stanę.
Zam­kną oczy i złapię cię za rękę.
Po­wiem jak bar­dzo cię lubię.

Ub­ra­na w tęsknotę stanę przed tobą.
Uro­nię łzę, a ty ją otrzesz.
Wyszep­tam jak bar­dzo mi ciebie brak.

Ub­ra­na w prawdę, usiądę obok ciebie.
Uśmie­chnę się a zrozumiesz,
że nie mam już sił bez ciebie żyć 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 21 listopada 2014, 22:04

Wiesz dlacze­go tym ra­zem się tak łat­wo pod­da­je i nie wal­czę o Ciebie ? Bo ile ra­zy cze­goś pragnę, ty­le ra­zy los za­myka mi drzwi przed no­sem i każe szu­kać in­nej dro­gi. Dlacze­go tym ra­zem usiądę i pocze­kam aż ot­worzy wszys­tkie drzwi, a Ty będziesz za ni­mi stał i na mnie cze­kał, tak jak ja cze­kam na Ciebie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 20 listopada 2014, 23:08

nie poz­wo­liłam Ci odejść, a odchodzisz
nie będę płakać przy pożeg­na­niu, byś nie widział mych łez
nie będę tęsknić ot­warcie i na po­kaz, będę tęsknić skry­cie ale naprawde 

myśl
zebrała 5 fiszek • 19 listopada 2014, 20:34

Dlacze­go ludzie wolą ob­chodzić ob­ce tra­dyc­je ? Hal­lo­ween ? Prze­cież i tak nie ro­zumiemy, prze­bieran­ki, strasze­nie się na wza­jem. A gdzie mo­tyw prze­wod­ni, pu­kanie do drzwi z in­formacją "Cu­kierek al­bo psi­kus!" ? [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 8 fiszek • 1 listopada 2014, 14:44

Zaak­ceptuj mnie taką ja­ka jes­tem - z nałoga­mi, z pas­ja­mi, z charakterem.
Tyl­ko taką możesz mnie mieć - taką al­bo wcale. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 27 października 2014, 11:15

Skąd ja to znam ?
Ile ra­zy już to ro­biłeś ?
Piszesz, po­jawiasz się, jes­teś... ale przez chwilę.
Po co to ro­bisz? ZNÓW się po­jawiasz?
Za chwilę ZNÓW znik­niesz, ZNÓW się znudzisz, ZNÓW zapomnisz. [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 października 2014, 14:32

Jesteś...

Jes­teś !
Na­reszcie jes­teś !
Tak pięknie.
Tęskniłam, czekałam.
Pragnęłam Cię całym sercem.
Dlacze­go ka­zano mi tak długo na Ciebie czekać?
Jest dobrze.
Proszę niech tak zostanie.
Jeszcze cho­ciaż przez jedną chwilę.
Moment.
Daj mi się sobą nacieszyć.
Bądź.
Tak po prostu.
Chwilę dłużej niż zawsze.
Nie chcę znów cze­kać i tęsknić.
Nie chcę Cię szukać.
Proszę, bądź, zostań.
Na zawsze

SZCZĘŚCIE !

będę tęsknić... 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 17 października 2014, 11:57

Nie płacz przez mężczyznę!
Jeśli tak się dzieje, to znaczy, że on jest naj­większym skur****em.
Nie wart Twoich łez ! 

myśl • 31 grudnia 2013, 13:13

Wiesz, byłeś przez chwi­le, wma­wiałeś, ro­biłeś nadziej.. kłamałeś..
Słowa Two­je są pus­te ...
Chce za­pom­nieć, pozwól mi na to, al­bo wróć i bądź szcze­ry ! 

myśl
zebrała 3 fiszki • 23 grudnia 2013, 22:03

Z ochotą na więcej
Poz­dra­wiam szczęście
Obym miała je częściej :) 

myśl
zebrała 6 fiszek • 9 grudnia 2013, 21:49

Poluniaa

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Poluniaa

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

22 listopada 2014, 15:36Poluniaa sko­men­to­wał tek­st wyszeptam

21 listopada 2014, 22:04Poluniaa do­dał no­wy tek­st wyszeptam

21 listopada 2014, 11:47wdech sko­men­to­wał tek­st Wiesz dlacze­go tym ra­zem [...]

20 listopada 2014, 23:08Poluniaa do­dał no­wy tek­st Wiesz dlacze­go tym ra­zem [...]

20 listopada 2014, 21:59Poluniaa sko­men­to­wał tek­st Chce Ciebie

20 listopada 2014, 21:53Poluniaa sko­men­to­wał tek­st Dlaczego ludzie wolą ob­chodzić [...]

20 listopada 2014, 21:48Poluniaa sko­men­to­wał tek­st Dlaczego ludzie wolą ob­chodzić [...]

20 listopada 2014, 21:42Poluniaa sko­men­to­wał tek­st Dlaczego ludzie wolą ob­chodzić [...]

20 listopada 2014, 21:40Poluniaa sko­men­to­wał tek­st nie poz­wo­liłam Ci odejść, [...]

20 listopada 2014, 21:39Poluniaa sko­men­to­wał tek­st Dlaczego ludzie wolą ob­chodzić [...]